2023 Yılı Zorunlu Yaz Stajı
28 Nisan 2023

2023 YILI ZORUNLU YAZ STAJI

Kurumumuz tarafından Kariyer Kapısı üzerinden (Nisan-Mayıs aylarında tekliflere başlanılacaktır) onaylanan öğrencilerimiz staja başlamadan önce, eksiksiz bir şekilde temin edilmiş, doldurulmuş ve de onaylanmış olarak, 1. kat Eğitim Birimi’ne teslim etmeleri gereken evrak listesi aşağıda belirtilmektedir.

 

1) Öğrenci Belgesi (E-Devletten ya da okuldan ıslak imzalı, 1 Adet)

2) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

3) SGK Durum Belgesi (Staja başladıktan sonra E-Devletten ”İşe Giriş Bildirgesi” adı altında arama yapılmalı ve çıktı alınan bu belgede 16 no’lu maddede ki sigorta başlangıç tarihi staja başlama tarihi ile aynı olmalıdır, 1 Adet)

4) İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi aldığına dair belge (Zorunludur) (Sertifika ya da transkriptte yazıyor ise yeterlidir, 1 Adet)

5) Zorunlu Staj Formu ya da Staj Kabul Formu (Okuldan ıslak imzalı, okulun prosedürüne bağlı olarak 2 ya da 3 nüsha olabiliyor)

6) Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Okuldan ıslak imzalı, 2 Nüsha)

7) Kendi adına açılmış Ziraat Bankası iban no (RTEÜ/Diyaliz Ünitesi 2. kat Maaş Mutemetliği’ne teslim edilecek)