Çalışan Güvenliği Komitesi
06 Şubat 2019

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

UNVAN

ADI SOYADI

Tıbbi Hizmet Sorumlusu

Başhekim Yrd.

Dr. Serhat TALAŞ

İdari Hizmet Sorumlusu

İdari ve Mali Hizmetler Müdür

Rauf PEHLİVAN

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özlem SAĞBAŞ

Güvenlik Sorumlusu

Müdür Yrd.

Ömer ACAR

Hekim

Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.

Dr.Öğr.Gör..Uğur KOSTAKOĞLU

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü

Gülhanım BEKİROĞLU

Sosyal Hizmet Uzm.

Sosyal Hizmet Uzm.

Yusuf BİLGİLİ

Enfeksiyon Hemşiresi

Hemşire

Zehra YILMAZ

Görüntüleme Teknisyeni

Teknisyeni

Hülya DEMİRBAĞ YAZICI

Anestezi Teknisyeni

Teknisyen

Mehmet KILIÇ

Laboratuar Teknisyeni

Teknisyen

Ali Rıza BURDURLU

Veri kayıt Operatörü

Veri kayıt Operatörü

Esra MARANGOZ