Evde Sağlık Hizmetleri
31 Mart 2022

evde_saglik_banner.jpg
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz de 2 Doktor, 3 Hemşire,  1 Evde Sağlık Teknikeri, 1 Tıbbi Sekreter ve 2 Şoför görev yapmaktadır. 2 adet hizmet aracımız mevcuttur.  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen  kapsam dahilinde olan hastalara randevu sistemi ile mesai saatleri içerisinde hizmet verilmektedir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler belirlenir, hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmeleri sağlanır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ KİMLERİ KAPSAR?

Son dönem kanser hastaları,  kas hastaları, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı olanlar, yürüyemeyen yaşlı yatağa bağımlı olanlar, kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler ( Alzheimer , demans , felç vb. )Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, sağlık kuruluşuna gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hasta grubu hizmet kapsamında değildir. 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

444 38 33   nolu telefonu arayarak hasta kaydı oluşturulur.  İl koordinasyon merkezi ve Aile Hekimleri aracılığı ile de müracaat sağlanabilir. Hastaya ait bilgiler ve adres doğru ve anlaşılabilir bir şekilde verilmelidir. 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ NASIL ÇALIŞIR?

Telefonla ya da doğrudan yapılan müracaatlar sonrası hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Birimimize ulaştırılır ve hastaya evinde ziyaret için randevu verilir. Evde Sağlık Hizmetleri ekibi mesai saatleri içerisinde ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları ve rutin ziyaret planı oluşturulur.

Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumlar da 112 Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ AŞAĞIDAKİ HALLERDE SONLANDIRILIR?

  • Hastaya sunulan evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:
  • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
  • Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
  • Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
  • Hastanın vefat etmesi,
  • Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,
  • Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,

Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi.(İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.)