Bebek Dostu Hastane
20 Kasım 2023

bdh

1.jpg

 

Bakanlığımızca bebek sağlığının geliştirilmesi, bebek ölümlerinin azaltılması, sağlıklı bir gelişim ve büyüme için yürütülen birçok sağlık program ve projesi bulunmaktadır. Bilindiği üzere, anne sütü ile beslenme, çocuğun sağlığı ve gelişmesi için ana koşuldur. Aynı zamanda annelerin sağlığı için de önemlidir. Anne ve çocuk sağlığı ve beslenme alanlarında dünya genelinde çalışmalar yürüten UNICEF ve WHO, çocuk beslenmesine ilişkin uygulamaların düzeltilmesi gereğinin de bilinciyle, 1991 de Bebek Dostu Hastaneler programını gündeme getirdiler. Bu program “10 adımda başarılı emzirme” ilkelerinin uygulanması ile bebeğin anne sütü ile beslenmesini sağlamak, emzirmeyi özendirmek ve desteklemek amaçlamaktaydı. Günümüzde de dünyadaki birçok doğum kliniği “Bebek Dostu” statüsüne erişebilmek için çaba göstermektedir. Bu proje kapsamında da Hastanemize Sağlık Bakanlığı tarafından 1995 yılında BEBEK DOSTU HASTANE unvanı verilmiştir.

 

Bebek Dostu Hastane uygulamalarında sürekliliği devam ettirmek amacıyla tüm personelimize EMZİRME DANIŞMANLIĞI konusunda eğitim düzenli olarak yapılmaktadır.

KARŞILAŞABİLECEK SORUNLARDA BAŞVURULACAK

TELEFON NUMARASI:(RDH) 0 464 213 0500-(REAH) 0 464 213 04 91

LAKTASYON(EMZİRME) POLİKLİNİĞİ = 08.00-16.00(DahiliNo 1120 ) DOĞUMHANE 16.00-08.00 (dahili no 1911 )

 

 

2.jpg

MİSYONUMUZ ;

ANNE SÜTÜNÜN ÖZENDİRİLMESİNE VE ANNELERE EMZİRME KONUSUNDA BİLGİ VE DOĞRU ALIŞKANLIKLARIN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK SAĞLIK BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HİZMET VEREN HASTANEMİZDE EMZİRMENİN BAŞARILI VE YERLEŞİK BİR UYGULAMA HALİNE GELMESİ AMAÇLANMIŞ, GEBELİKTEN İTİBAREN ANNE ADAYLARINA ANNE SÜTÜ VE EMZİRME KONUSUNDA EĞİTİLMİŞ SAĞLIK PERSONELİ İLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR.

VİZYONUMUZ;

GELECEKTE TÜM BEBEKLERİN İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ

DEVAMINDA İSE TAMAMLAYICI BESİNLERLE BERABER 2 YIL VE ÜZERİNDE SÜRE İLE ANNE SÜTÜ ALMAYA DEVAM ETMESİDİR.

HASTANEMİZİN EMZİRME POLİTİKASI

 

 1. Hastanemizde anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacı ile bir emzirme politikası oluşturulmuştur.

   

  1. Anne sütü muadillerinin pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları uygulanmakta, hastanemizde gerekli tedbirler alınmaktadır.

    

  2. Tüm personele ve hastanemizde hizmet alan hastalara yönelik herkes tarafından anlaşılabilen, uygun yerlere görsel olarak asılan afişlerimizde hastanemizin emzirme politikası bulunmaktadır.

    

  3. Anne Sütü ve Emzirmenin Teşviki ve Korunması amacı ile hastanemizde yürütülen Bebek Dostu Sağlık Kurumu hizmetlerinde sürekli izleme ve veri yönetimi sistemi hastane idaresi tarafından yürütülmektedir.

    

 2. Hastanemizde hizmet veren tüm sağlık personeline yönelik Anne Sütü ve Emzirme konusunda annelere destek olmaları hususunda hizmet içi eğitimler bilgi, yetkinlik ve beceri kazanmaları için düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

   

 3. Hamile kadınlara ve ailelere anne sütü ve emzirenin önemi konularında danışmanlık verilmektedir.

   

 4. Annelerin bebekleri ile ilk 1 saat içinde ten teması kurmaları sağlanarak, emirmeye başlanması, tentene temasın kesintisiz sürmesi için annelere destek olunmaktadır.

   

 5. Annelere emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıklarında anne sütünün "Elle süt sağma tekniği" ile nasıl sağılacağı konusunda eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

   

 6. Hastanemizde tıbbi nedenler haricinde yeni doğanlara anne sütü dışında hiçbir yiyecek veya içecek verilmemektedir.

   

 7. Hastanemizde oldukları sürece tıbbi bir neden yok ise anneler ve bebekleri 24 saat aynı oda da kalabilmektedir.

   

 8. Bebeğin her istediğinde anne sütü alması sağlanmakta, süre kısıtlaması yapılmamakta,annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği acıkma işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek verilmektedir.

 9. Emzirilen bebeklere emzik ve biberon kullanımında emzirme ve anne sütü uygulamalarında yaşanacak riskler konusunda annelere danışmanlık verilmektedir.

 10. Annelere ve ailelerine taburcu olduktan sonra emzirmeyi nasıl sürdürecekleri, karşılaşacakları sorunları çözebilmeleri için; hastanemiz ek binasında bulunan laktasyon polikliniğine yönlendirme yapılması ile sürekli destek ve bilgilendirme yapılmaktadır.

 

3.jpg

 

ANNE SÜTÜ MUADİLLERİNİN PAZARLANMASIYLA İLGİLİ ULUSLARARASI

YASA (MAMA KODU YASASI )1981

Anne Sütü Yerine Kullanılan Ürünlerin Pazarlaması İle İlgili Uluslararası Yasanın Önemli Noktaları

 

 • Anne sütü yerine kullanılabilecek ürünlerin reklamı yapılmaz

 • Bu ürünlerin örnekleri veya kullanılan malzemelerin serbest bir şekilde dağıtılmaz

 • Sağlık personeli tarafından bu ürünler önerilmez

 • Mama firmasının pazarlama personeli ile anneler arasında bağlantı kurulmaz

 • Sağlık çalışanlarına mama örnekleri veya hediyeler verilmez

 • Afişlerde ve mamaların etiketlerinde, mamayla beslenmenin en

  ideal (mükemmel) olduğunu gösterir biçimde bebeklerle mamaların bir arada

  resimleri bulunmaz.

 • Sağlık çalışanlarını mamalar hakkında bilimsel ve tam (olaylara dayanan) bir şekilde bilgilendirilmelidir

 • Etikette, mama ile beslenme hakkında bilgi, anne sütünün yararları ve mama ile beslenmenin zararları ve maddi masrafı belirtilmelidir.

 • Bebekler için kullanımı zor ürünler desteklenmez.

  Yasanın Amacı;

   

  • Emzirmenin korunması ve yaygınlaştırılması,

  • Anne sütü muadillerinin yeterli bilgilendirme ve uygun pazarlama yöntemleriyle dağıtımının sağlanması,

  • Anne sütü muadillerinin uygun kullanımını sağlayarak, bebeklerin güvenli ve

yeterli besin almalarına katkı sağlanması.

 

Formüle bebek maması dahil anne sütü muadilleri ;

Aynen ya da ilavelerle, kısmen ya da tamamen anne sütü yerine kullanılmasının uygun olduğu söylenerek pazarlanan ya da başka biçimden tanıtılan; biberonla

verilebilecek ek gıdalar dahil diğer süt ürünleri, yiyecek ve içecekler,

 

Biberonlar ve emzikler;

Tüm bu ürünlerin kalitesi ve arzı ile kullanımına ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

 

KURUMUMUZUN BEBEK DOSTU HASTANE POLİTİKASI

 

 1. Hastanemizde “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa (Mama Kodu)” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.

 2. Hastanemizde çalışan tüm personelimiz emzirme konusunda gereken bilgi ve

  becerilerle donatılması sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir. Ayrıca bebek ile temas eden tüm personelimize emzirme danışmanlığı eğitimi verilmektedir.

 3. Hastanemize başvuran tüm hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda gebe okulumuz aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

 4. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin

  yönetilmesi konusunda destek sunulur. Laktasyon polikliniğimizde her gün

  hizmet verilmektedir.

 5. Annelere bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt

  vermesi konusunda destek olunur.

 6. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.

 7. Annelere bebekleri ile doğar doğmaz ten-tene temas kurması sağlanarak en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için destek olunur.

 8. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğan bebeğe anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.

 9. Annelere, biberon ve emzik kullanımının riskleri konusunda danışmanlık hizmeti

  verilir.

 10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.