2023 Dönem Stajı
03 Mart 2023

2023 YILI DÖNEM STAJI

 

        Kurumumuz tarafından (Kariyer Kapısı dışında/elden) onaylanan/onaylanacak olan öğrencilerimizin, staja başlamadan önce, eksiksiz bir şekilde temin edilmiş, doldurulmuş ve de onaylanmış olarak, 1. kat Eğitim Birimi’ne teslim etmeleri gereken evrak listesi aşağıda belirtilmektedir

1) Öğrenci Belgesi (E-Devletten ya da okuldan ıslak imzalı, 1 Adet)

2) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

3) SGK Durum Belgesi (Staja başladıktan sonra E-Devletten ”İşe Giriş Bildirgesi” adı altında arama yapılmalı ve çıktı alınan bu belgede 16 no’lu maddede ki sigorta başlangıç tarihi staja başlama tarihi ile aynı olmalıdır, 1 Adet)

4) Kurumumuzda staj yapılması gerektiğine dair Resmi Yazı (Üniversiteden)